Podpořeno z projektu „Hodonín moderně a chytře“
reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010077

Strategie 2020+

Jsme přesvědčeni, že dobrá Strategie je základem rozvoje města. Naší Vizí je rozvíjet město tak, aby bylo jedním z nejlepších míst pro život. Městem, kde mohou lidi pracovat, sportovat, bavit se nebo jen tak odpočívat. Strategie nám vytyčuje cestu, po které se musíme vydat, abychom dosáhli cíle. 

logo

Kvalita života ve městě

Strategická oblast je zaměřena především na rozvoj veřejných služeb, které zajišťují kvalitu života občanů. Zahrnuje v sobě oblast kvality bydlení, možnosti volnočasových aktivit, dostupnost a úroveň veřejných služeb (zdravotní, sociální péče, školství atd.), dostupnost občanské vybavenosti (obchody, kulturní a sportovní infrastruktura) a nezbytně bezpečnost ve městě. 

Územní studie pro lokalitu Velká kasárna

Územní studie pro lokalitu Velká kasárna

Otevřít Územní studie pro lokalitu Velká kasárna
Komplexní stavební úpravy objektu kina Svět, Hodonín

Komplexní stavební úpravy objektu kina Svět, Hodonín

Otevřít Komplexní stavební úpravy objektu kina Svět, Hodonín

Infrastruktura a životní prostředí

Příležitostí pro město je dobudování dopravní infrastruktury a rozvoj dopravní obslužnosti, včetně podpory rozvoje veřejné hromadné přepravy, cyklistické dopravy, pěší chůze a dalších udržitelných forem dopravy.  V oblasti životního prostředí je záměrem města posilovat motivaci občanů ke třídění odpadů, snižovat prašnost ve městě, snižovat hlučnost obytných zón vyvolanou dopravou a eliminovat ničení veřejných prostor a majetku (vandalismus). 

Dukelských hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x Pr. Veselého x Marxova

Dukelských hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x Pr. Veselého x Marxova

Otevřít Dukelských hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x Pr. Veselého x Marxova

Rozvoj cestovního ruchu

V oblasti cestovního ruchu identifikujeme 3 zásadní pilíře, které mají představovat hlavní důvod nebo motiv k návštěvě města a trávení volného času. Kultura a zábava - kulturní akce a zážitkové akce zejména pro děti. Sport – sportovní infrastruktura, akce pro návštěvníky i pro občany města. Historie - historické události, významná místa historie a památky. 

Podpora podnikání

V dnešní době nové společnosti nemohou vznikat kdekoliv – pracovníci a jejich znalosti nejsou zaměnitelní. Firmy budou vznikat tam, kde mohou najít schopné zaměstnance a zároveň na místě s vysokou kvalitou života proto, aby zde tito lidé zůstali – pracovní místa následují lidi.

Chceme a budeme v této oblasti aktivní.

Menu