Podpořeno z projektu „Hodonín moderně a chytře“
reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010077

Jaké témata vás zajímají?

Stav projektu

Spolupráce města Hodonín a Okresní hospodářské komory Hodonín

Spolupráce města Hodonín a Okresní hospodářské komory Hodonín

Otevřít Spolupráce města Hodonín a Okresní hospodářské komory Hodonín
Menu