Podpořeno z projektu „Hodonín moderně a chytře“
reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010077

Jaké témata vás zajímají?

Stav projektu

Příměstský les Hodonín – Bažantnice

Příměstský les Hodonín – Bažantnice

Otevřít Příměstský les Hodonín – Bažantnice
Stezka pro chodce a cyklisty ul. Velkomoravská - 2. etapa (po straně lesa)

Stezka pro chodce a cyklisty ul. Velkomoravská - 2. etapa (po straně lesa)

Otevřít Stezka pro chodce a cyklisty ul. Velkomoravská - 2. etapa (po straně lesa)
Územní studie pro lokalitu Velká kasárna

Územní studie pro lokalitu Velká kasárna

Otevřít Územní studie pro lokalitu Velká kasárna
Park Sadová

Park Sadová

Otevřít Park Sadová
Spolupráce města Hodonín a Okresní hospodářské komory Hodonín

Spolupráce města Hodonín a Okresní hospodářské komory Hodonín

Otevřít Spolupráce města Hodonín a Okresní hospodářské komory Hodonín
Návštěvnické středisko NPP Hodonínská Dúbrava

Návštěvnické středisko NPP Hodonínská Dúbrava

Otevřít Návštěvnické středisko NPP Hodonínská Dúbrava
Koncepce cyklistické dopravy města Hodonín

Koncepce cyklistické dopravy města Hodonín

Otevřít Koncepce cyklistické dopravy města Hodonín
Komplexní stavební úpravy objektu kina Svět, Hodonín

Komplexní stavební úpravy objektu kina Svět, Hodonín

Otevřít Komplexní stavební úpravy objektu kina Svět, Hodonín
ZOO Hodonín - vstupní prostor areálu, pokladny, WC

ZOO Hodonín - vstupní prostor areálu, pokladny, WC

Otevřít ZOO Hodonín - vstupní prostor areálu, pokladny, WC
Dukelských hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x Pr. Veselého x Marxova

Dukelských hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x Pr. Veselého x Marxova

Otevřít Dukelských hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x Pr. Veselého x Marxova
Menu