Podpořeno z projektu „Hodonín moderně a chytře“
reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010077

Jaká témata vás zajímají?

Stav projektu

Stezka pro chodce a cyklisty ul. Velkomoravská - 2. etapa (po straně lesa)

Stezka pro chodce a cyklisty ul. Velkomoravská - 2. etapa (po straně lesa)

Otevřít Stezka pro chodce a cyklisty ul. Velkomoravská - 2. etapa (po straně lesa)
Územní studie pro lokalitu Velká kasárna

Územní studie pro lokalitu Velká kasárna

Otevřít Územní studie pro lokalitu Velká kasárna
Spolupráce města Hodonín a Okresní hospodářské komory Hodonín

Spolupráce města Hodonín a Okresní hospodářské komory Hodonín

Otevřít Spolupráce města Hodonín a Okresní hospodářské komory Hodonín
Územní studie pro lokalitu Pánov

Územní studie pro lokalitu Pánov

Otevřít Územní studie pro lokalitu Pánov
ZOO Hodonín - vstupní prostor areálu, pokladny, WC

ZOO Hodonín - vstupní prostor areálu, pokladny, WC

Otevřít ZOO Hodonín - vstupní prostor areálu, pokladny, WC
Menu