Podpořeno z projektu „Hodonín moderně a chytře“
reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010077

Komentovaná architektonická procházka k budoucí podobě Velkých kasáren

Veřejné setkání
Menu