Podpořeno z projektu „Hodonín moderně a chytře“
reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010077

Město v datech

Město v datech

1046

První písemná zmínka o Hodoníně

První písemná zpráva o hodonínském hradu v pravé listině olomouckého knížete Friedricha pro rajhradské benediktiny, v níž je jako svědek jmenován castellanus de Godonin Tvrdiše.

63,31km²

Rozloha

Město Hodonín se zeměpisně rozléhá na jihu Moravy v bezprostřední blízkosti stejnojmenné řeky. Severozápadně od města se nachází národní přírodní památka Hodonínská Dúbrava, ve které se nachází velké množství vzácných druhů rostlin a živočichů.

23 828

Počet obyvatel

Počet obyvatel definuje počet lidí, kteří v městě Hodonín trvale nebo dlouhodobě bydlí. Ve městě oficiálně žije 11 520 mužů a 12 308 žen.

 

3 259

Počet aktivních podnikatelů a živnostníků

Město Hodonín se v anketě Město pro byznys umístilo v roce 2020 na druhén místě, mezi městy a obcemi Jihomoravského kraje.

Hodonín má zpracován strategický dokument k podpoře podnikání, tetnto dokument můžete nalézt v záložce "Strategie" nebo ZDE.

 

15,3km

Délka cyklostezek v km

Cyklostezka (stezka pro cyklisty, cyklistická stezka) je pozemní komunikace, vyhrazená dopravní značkou pro jízdu na jízdním kole (jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka). Pravidla silničního provozu povolují užití cyklostezky též například jezdcům na kolečkových bruslích, lyžařům a na obdobném sportovním vybavení.

10 983 902

Dotace na rozvojové projekty města za rok 2021

Tato suma je složena z částek na investiční a ostatní neinvestiční dotace.

Mezi projekty které byly v roce 2021 spolufinancovány z dotaci patří např. přírodní zahrady na ZŠ Vančurova, Očovská a Červené domky nebo na cyklostezka Velkomoravská.

 

Menu