Podpořeno z projektu „Hodonín moderně a chytře“
reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010077

Opravy škol letos zahájí další etapa modernizace ZŠ U Červených domků

Menu